game development galgje

Deze klassieker is door ons developed voor Visuel Steps. Het doel van de game is om kinderen nieuwe woorden aan te leren en op een leuke manier hun woordenschat te vergroten. Game development: Galgje

Klik om te spelen

De game development voor deze game had achterliggende rode lijn: De gedachte erachter is dat als kinderen een game spelen ze niet het gevoel hebben dat iets ‘moet’ of dat ze ‘gedwongen’ worden om te leren. Het doel was om voornamelijk een game te maken die leuk is om te spelen zodat de kinderen leren om het spel-element, niet om het educatie element.